VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Nu är det din tur!

Nu äntligen börjar det bli dags. Stamledningen är nedgrävd och vi ska nu i dagarna börja gräva på tomtmark. Ni som får detta utskick är en av de 20 första fastigheterna som kopplas på. Grattis!

Snart så anländer tankar och pumpar. Dessa kommer varje enskild fastighet att få hämta själva. Materialet levereras till Frida Waage i församlingshemmet här i Säter. Ni kommer att meddelas via sms när ert material är redo för avhämtning. Till hämtningen bör ni vara två personer samt ha tillgång till bil och släp. Finns det frågor angående hämtningen kan ni kontakta någon i styrelsen via mail: mail

Kolla av hemsidan där checklista samt information finns. www.vabis.se

I det kalkylerade priset som vi lämnat uppgifter kring på 158 000 kr är 8 timmars arbete på respektive fastighetstomt inräknat. Detta räknas som en normalinstallation. Då varje tomt är unik med olika förutsättningar och tiden för installation kan bli mindre eller mer än dessa 8 timmars arbete så kan slutsumman för varje fastighet justeras upp eller ned beroende på behov av arbetsinsats. Entreprenören fakturerar varje fastighetsägare för att arbete på den egna tomten, detta ger oss möjlighet till ROT-avdrag. Detta har ni också informerats om tidigare.

Viktigt:

Fakturan för materialet kommer från entreprenören inom kort och kommer att ha 10 dagars förfallodatum då entreprenören ligger ute med en stor summa pengar för våra tankar och pumpar.


Med vänliga hälsningar/ Styrelsen för samfälligheten

Medlemsmöte
18 oktober kl 18.00
I stöpenskolans matsal