VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Ekonomi

Fakturor:
Skövde stadsnät (fiber)
Samfälligheten (materialkostnader, underhåll, driftsfond)
Entreprenören (arbete med rotavdrag från tomtgräns och in till fastighet)

Fakturor som skickas från samfälligheten skall täcka
Underhåll, drift och användningsvolym av vatten.
Dessa skickas ut per kvartal, tertial, halvår eller helår.

Underhållsfond
Ett krav för alla samfälligheter är att det skall finnas en underhållsfond.
Detta är inräknat i respektive fastighets faktura med en liten summa fram till dess att fonden är uppbyggd. Fonden finns till för underhåll av systemet och det kommer att finnas ett golv samt tak i fonden för att det alltid skall finnas tillräckligt med pengar för underhåll och drift.
Detta är en säkerhetsåtgärd för bygdens samfällighet.

Val av abonnemangsleverantör
Det gör du själv för fiber, precis som du väljer abonnemang för din mobiltelefon.

Kostnad
Prisbilden är oförändrad från tidigare uppgift på 157 000:-kr/fastighet.
Förhandlingar kvarstår.
Oförutsedda utgifter är svåra att beräkna, därav kan priset komma att justeras.