VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Information ang Vatten/Avlopp och fiber

December 2017

Förrättningen är genomförd och vi kan nu kalla oss för Säterbygdens samfällighet.

Nu har vi i styrelsen arbetat så pass hårt med att kunna skicka in alla dokument till rätt instanser, det har varit många turer fram och tillbaka med kompletteringar hit och dit. Men nu börjar vi äntligen se ljuset i tunneln.

Därför är det nu dags för er att börja göra de delar som varje hushåll ansvarar för.

Här nedan följer en checklista (den ni fick se på årsmötet i våras). Vi vill att ni redan nu börjar se över denna.

Inom kort kommer ett inbetalningskort på första betalningen att skickas ut till er med summan som skall betalas till samfälligheten. Den summan kommer ligga på 78.000kr. Den ska täcka de första kostnaderna för material samt grävning av stamledning. Så se till att ha ekonomin färdig.

Checklista för fastigheter


Samma information finns även på hemsidan www.vabis.se

Hemsidan samt mail kommer i fortsättningen vara de ordinarie informationskällorna.
Så glöm inte att kolla där lite då och då.
Har ni inte lämnat in er mailadress är det läge att göra det så snart som möjligt till
senja@willman.one