VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kallelse till medlemsmöte!


Härmed kallas ni till medlemsmöte för Säterbyggdens VA samfällighet.

På mötet:
Information om läget och vad som komma skall, samt en beslutspunkt där vi i styrelsen vill att ni medlemmar är med och tar beslutet samt får ta del av information gällande våra ledningar i Gräddhyllans samfällighets grävning nära vattentornet.


NÄR:Torsdag den 18:e oktober 2018
TID:Kl:18.00
PLATS:Stöpenskolans matsal


Väl mött! / Styrelsens för Säterbygdens VA samfällighet.