VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Lägesrapport oktober 2018

Stamledningen är nu så gott som färdig. Inom en snar framtid kan vi börja ansluta fastigheter till stamnätet, det är 20 hushåll som ingår i första etappen. Dessa kommer personligen bli kontaktade av någon ur styrelsen för att delges mer information om vad som sker. Ni övriga kontaktas allt eftersom arbetet fortlöper och pumparna anländer

Grävningen av stammen har rullat på bra och inga större komplikationer har skett. Tryckningen under väg 26 blev lite dyrare än väntat, dock inget som påverkar den totala summan. Tryckningen gick bra och nu finns tre hål under vägen där våra rör ligger.

Fakturainformation:

 1. Det kommer en faktura till respektive hushåll från oss i samfälligheten. Detta är en korrigering från vår sida då vi till en början sa att anslutningskostnaden faktureras från kommunen till varje fastighet.
  Det blir istället så att samfälligheten fakturerar respektive fastighet för att betala anslutningen då vi räknas som en abonnent.
  Innebörd:
  Kommunen fakturerar samfälligheten det totala beloppet för anslutningen, vi fakturerar vidare detta till varje fastighet.

 2. I och med att installationen närmar sig så kommer ytterligare en faktura. Denna faktura kommer från vår entreprenör Tomas Haglund. Den täcker kostnaderna för pump och tank, alltså enbart material.
  Viktigt: Denna faktura måste betalas inom 10 dagar.

 3. Det kommer inom en snar framtid även att komma en faktura för att täcka kostnaderna för vattenmätare. Denna faktura kommer att skickas ut från samfälligheten.
Glöm inte bort samma checklista som ni fått tidigare!
Här kommer en uppdatering: Glöm inte!
Medlemsmöte den 18 oktober kl 18:00 i stöpenskolans matsal!