VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

BILAGA 1

Verksamhetsberättelse för 2016

VABIS styrelse har under verksamhetsåret 2016 setts ca 2 ggr per månad för att driva arbetet med kommunalt vatten och avlopp i Säter framåt.

Vi har trots en del hinder längs vägen kommit ganska långt. Transportstyrelsen har godkänt alla tryckningar under väg, vi har godtagit en offert och bestämt entreprenör. Vi har även utökat samfälligheten med ytterligare två områden, Åkersäter och Nykvarn, och ca 20 fastigheter så totalt är vi 50 fastigheter. Vi ser fram emot 2017 som kommer att bli samfällighetens bildningsår samt då vi måste ta de första grävtagen!

Än har vi en bit kvar att gå, men vi har även kommit en bra bit på vägen.

Det senaste stora arbetet som gjorts av styrelsen är att med en nära kontakt med kommunen och lantmäteriet fått markupplåtelseavtal påskrivna för både fiber och VA. Vi arbetar även på ett avtal med kommun för förrättningen samt entreprenör för grävning för att det ska bli så bra som möjligt för alla involverade.

Vi har även ansökt om bidrag från kommunen ur landsbygdspotten och det har vi fått. Bidragets storlek är på 25.000kr.

Vi fortsätter jobba på för hela bygdens bästa!

Styrelsen
Ordf. Anders Berglöw   Frida WaageIda Eliasson
Rebecca Hammar Johan Andersson   Supp, Daniel Wästefors